Vợ mệnh Kim chồng mệnh Mộc

vo-menh-kim-chong-menh-moc

Vợ mệnh Kim chồng mệnh Mộc là một trong những trường hợp vợ chồng có mệnh khắc nhau, cụ thể ở đây mệnh Kim của người vợ sẽ khắc mệnh Mộc của chồng. Mệnh Kim…

Xem thêm
1 2 3 4 5 10